XVII. Yüzyıl Şairlerinden Hâfız-zâde Seyyid Mehmed Sa‘dî Çelebi Divanı’nın Üslup Yönünden Değerlendirilmesi


ESİR H. A.

VI. Klasik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Prof. Dr. Mine Mengi Adına), Kayseri, Turkey, 25 - 27 November 2010

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Kayseri
  • Country: Turkey
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes