Birecik, Beyşehir ve Çankırı Bölgelerinde Anopheles  maculipennis Grup Türlerinin Polimeraz Zincir Reaksiyonu Kullanılarak Araştırılması


Akıner M. M.

TÜRKIYE PARAZITOLOJII DERGISI / TÜRKIYE PARAZITOLOJI DERNEGI = ACTA PARASITOLOGICA TURCICA / TURKISH SOCIETY FOR PARASITOLOGY, vol.34, no.1, pp.50-54, 2010 (Scopus)

Abstract

Malaria is the most important vector borne disease in the world and is endemic in the southeastern Anatolia region  of Turkey. Most important vector species for this disease are found within the Anopheles maculipennis group that is distributed in  the Palaearctic Region. The aim of this study was to identify the species of this group distributed within the regions of Birecik,  Beyşehir and Çankırı using molecular methods. The results of the molecular analysis indicated that only populations of An. sacharovi which is the main malaria vector in our country are found in Biricik. Anopheles maculipennis s.s, Anopheles melanoon and  An. sacharovi were identified in the Beyşehir region and An. maculipennis s.s and An. Sacharovi, in the Çankırı region. The most  abundant species in Beyşehir and Çankırı has been determined to be An. maculipennis s.s. 

Sıtma Dünya’da görülen en önemli vektöriyel kökenli hastalık olup ülkemizde de Güneydoğu Anadolu bölgesinde ende- miktir. Palearktik bölgede bu hastalığın taşınımında rol alan önemli vektör türler ise Anopheles maculipennis grup içinde yer alan  türlerdir. Bu çalışmada, Birecik, Beyşehir ve Çankırı bölgelerinde dağılım gösteren grup türlerinin araştırılması hedeflenmiş ve  moleküler yöntemlerle tür teşhisi yapılmıştır. Örneklerin moleküler analizi sonucunda Birecik’te ülkemiz için ana vektör tür olan  An. sacharovi  türünün, Beyşehir bölgesinde Anopheles maculipennis s.s Anopheles melanoon ve An. sacharovi  türlerinin, Çankırı  bölgesinde ise An. maculipennis s.s ve An. sacharovi türlerinin bulunduğu belirlenmiştir. Beyşehir ve Çankırı bölgelerinde en yo- ğun bulunan türün An. maculipennis s.s olduğu belirlenmiştir.