An Althusserian Approach to Jeanette Winterson’s Oranges are not the only Fruit


Özsevgeç Y.

HUMANITAS - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, vol.10, no.19, pp.190-213, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Jeanette Winterson’s Oranges Are Not the Only Fruit (1985) narrates the story of a young girl named Jeanette, the narrator of the story, who is adopted and raised by a profoundly Christian woman. At the beginning of the novel, it is clear that Jeanette’s mother easily manipulates the Bible and tries to shape people’s lives under the strict rules of religion. As an orphan child, Jeanette is expected to be a missionary. However, she decides to change her fate and starts the battle against the oppression of religion. By rejecting the authority of religion and the societal norms in the story, Winterson offers other possible worlds that are more realistic and compatible with Jeanette. Based on Winterson's statement "adopted children invent themselves", in this study, Jeanette's self-reconstruction and identity crisis will be examined in the light of Louis Althusser's concept of "ideological state apparatuses".Jeanette Winterson’un Tek meyve Portakal Değildir (1985) adlı romanı, koyu Hristiyan bir anne tarafından evlatlık edinen Jeanette isimli genç bir kızın hikâyesini okura sunar. Romanın ilk başlarından itibaren annesinin İncil’i istediği gibi yorumladığı ve çevresindeki insanları da dinin katı kurallarıyla şekillendirmeye çalıştığı aşikârdır. Yetim bir çocuk olan Jeanette’ten beklenen ‘misyoner’ olmasıdır. Fakat o kaderini değiştirmeye karar vererek, dinin kendisini sömürmesine karşı savaş açar. Winterson ise hikâyedeki dinin otoritesini ve toplumsal normları reddederek, Jeanette’e daha gerçekçi ve uyumlu başka olası dünyalar sunar. Winterson’un “evlat edinilmiş çocuklar kendi kendilerini icat ederler” ifadesinden yola çıkarak bu çalışmada Jeanette’in kendini yeniden inşa etme durumu ve yaşamış olduğu kimlik bunalımı Louis Althusser’in ‘devletin ideolojik aygıtları’ kavramı ışığında incelenecektir.[1] Bu makalede Sevin Okyay’ın 2015 yılında Türkçe tercümesini yaptığı kitap kullanılmıştır.