Ebû Bekir er-Râzî’ye Göre Yaratma


KARAMAN H.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, no.23, pp.111-128, 2005 (Peer-Reviewed Journal)