GLİOMATOZİS SEREBRİ TANILI HASTADA LATERAL VENTRİKÜLDE GLİOBLASTOMA MULTİFORME: OLGU SUNUMU


MORÇALI H., BEYAZAL ÇELİKER F. , BİLİR C., ÖZDEMİR B.

21. ULUSAL KANSER KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 22 - 26 Nisan 2015, ss.431

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Antalya
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.431

Özet

Amaç: Gliomatozis serebri, nadir görülen bir primer diffüz beyin tümörüdür. Beynin ikiden fazla lobunu tutan neoplastik glial hücrelerin diffüz proliferasyonu ile karakterizedir. Literatürde çeşitli tedaviler uygulanmıştır. Glioblastoma multiforme (GBM) en sık görülen malign beyin tümörüdür ve beyinde herhangi bir yerde görülebilmekle birlikte en sık frontotemporal bölgede görülür. GBM primer olarak lateral ventrikülde nadir olarak görülür. Gereç ve Yöntem: Kliniğimizde gliomatozis serebri tanısıyla tedavi aldıktan sonra takipleri sırasında lateral ventrikülde GBM saptanan hasta değerlendrilmiştir. Olgu: 58 yaşında kadın hasta, 6 ay önce baş ağrısı şikayetiyle doktora başvurması üzerine çekilen Kranial MR (Manyetik Rezonans) tetkiki sağ frontal subkortikal alanda, korpus kallozum isthmus ve spleniumunda belirgin ekspansiyon oluşturan, periventriküler alanlara ve sağ temporoparietal subkortikal alana, unkusa, sağ kapsula eksterna posterior krus, sağ infratalamik düzeye uzanımı olan, kontrast tutulumu göstermeyen T2-FLAIR serilerde yaygın sinyal artışları gliomatozis serebri ile uyumlu infiltratif lezyon olarak raporlanmış. Tekrarlayan biyopsileri reaktif gliyozis olarak raporlanan hastaya klinik ve radyolojik bulguları eşliğinde gliomatozis serebri tanısı konulmuş. Kliniğimizde hastaya 36 Gy tüm beyin radyoterapisi yapıldı sonrasında idame temozolamid tedavisi planlandı. Tüm beyin radyoterapi tedavisi sonrasında çekilen kontrol MR tetkikinde sol lateral ventrikül oksipital hornda koroid pleksus düzeyinde periventriküler alana, korpus kallosuma ve fornikse uzanım gösteren kistik ve solid komponentleri bulunan, çevresel ve santral solid komponentlerde heterojen kontrast tutulumu bulunan ve diffüzyon kısıtlanması gösteren 46x30 mm boyutlarında kitle lezyonu tespit edilmesi üzerine yapılan sterotaksik biyopsi sonucu GBM olarak raporlandı. Hastanın sol lateral ventriküldeki kitlesine yönelik 28 Gy ek doz radyoterapi tedavisi yapıldı. Hasta halen idame temozolamid tedavisi ile takiptedir. Sonuç: Radyoterapi ve temozolamid hem gliomatozis serebride hem de glioblastoma multiformede etkin tedavi seçenekleridir Anahtar kelimeler: Gliomatozis serebri, glioblastoma multiforme