Rize Koşullarında Yetiştirilen Üç Fesleğen (Ocimum basilicum L.) Populasyonunun Bazı Agronomik Özellikler Bakımından Karşılaştırılması


Creative Commons License

ÇATAL M. İ. , ŞAVŞATLI Y.

İç Anadolu Bölgesi 2. Tarım ve Gıda Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 28 - 30 Nisan 2015, ss.611

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Nevşehir
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.611

Özet

RİZE KOŞULLARINDA YETİŞTİRİLEN ÜÇ FESLEĞEN (Ocimum basilicum L.) POPULASYONUNUN BAZI AGRONOMİK VE MORFOLOJİK ÖZELLİKLER BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRILMASI

Muhammed İkbal ÇATAL1, Yusuf ŞAVŞATLI2

Bu çalışma, Rize/Pazar koşullarında üç farklı fesleğen (Ocimum basilicum L.) populasyonunu (limon kokulu fesleğen, mor fesleğen ve yeşil fesleğen) ilk biçim şartlarına göre bazı agronomik özellikler bakımından karşılaştırmak amacıyla 2014 yılı içerisinde yürütülmüştür.

Araştırmada bitki boyu bakımından en yüksek değer, 71,3 cm (P<0.01) ile limon kokulu fesleğenden elde edilirken; bitkide başak sayısı, bitkide taze başak verimi, bitkide dal sayısı, bitkide taze yaprak verimi ve bitkinin taze ağırlığı bakımından limon kokulu fesleğen ve yeşil fesleğen bitkileri aynı istatistiki grup içerisinde en yüksek değerlere sahip olmuştur. Bitkide en yüksek yaprak uzunluğu ve bitkide en yüksek yaprak genişliği bakımından ise en yüksek değerler aynı istatistiki grup içerisinde yer alan limon kokulu fesleğen ile mor fesleğen bitkilerinden elde edilmiştir. Bitkide en yüksek başak uzunluğu bakımından üç farklı fesleğen populasyonu arasında görülen farklılıklar ise önemsiz bulunmuştur. Araştırmada genel olarak, bitki boyu 48-82 cm; bitkide en yüksek başak uzunluğu, 12,0-36,5 cm; bitkide başak sayısı, 6-33 adet; bitkide taze başak verimi, 12-90 g; bitkide dal sayısı, 9-16 adet; bitkinin taze ağırlığı, 61-343 gr; bitkide taze yaprak verimi, 21-134 g; bitkide en yüksek yaprak uzunluğu, 4,5-10,0 cm ve bitkide en yüksek yaprak genişliği ise 2,5-5,5 cm arasında değişim göstermiştir.

Araştırma sonucunda, ilk biçim şartlarına göre öne çıkan özellikler bakımından yüksek değerlerin elde edildiği limon kokulu fesleğen ile yeşil fesleğen bitkileri arasında görülen farklılıklar önemsiz çıkmıştır. Bununla birlikte, yeşil fesleğenin limon kokulu fesleğenin aksine hasattan sonra ikinci biçime fırsat vermesi nedeniyle Pazar/Rize koşullarında yetiştiriciliği daha uygun olabilir.