Kültüre Duyarlı Psikolojik Danışma Eğitiminin Psikolojik Danışman Adaylarının Kültürel Duyarlılık Düzeyleri Üzerindeki Etkisi


AYDIN B. , ŞAHİN M.

VI. INTERNATIONAL CONGRESS ON RESEARCH IN EDUCATION, 13 - 15 October 2016

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text