The Role of Discipline in Determining Turkish Pre-Service Teachers' Behavioral Intentions to Use ICT


Creative Commons License

Ursavas O. F., Sahin S., McIlroy D.

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, vol.39, no.175, pp.136-153, 2014 (SSCI) identifier identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 39 Issue: 175
  • Publication Date: 2014
  • Doi Number: 10.15390/eb.2014.3357
  • Journal Name: EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE
  • Journal Indexes: Social Sciences Citation Index (SSCI), Scopus, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.136-153
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

The purpose of this study is to determine the technology
acceptance of a sample of final-year pre-service teachers of
different disciplines in Turkey. Research sample is composed of
973 (583 females, 390 males) pre-service teachers. They complete a
survey questionnaire measuring their responses to four constructs
of Technology Acceptance Model (TAM). Structural equation
modelling (SEM) was used as the main technique for data analysis.
One of the main findings showed that the most important
determinant of behavioural intention is perceived usefulness, this
is followed by attitude towards computer use, and perceived ease
of use. Another preliminary finding is that the participants
somewhat agree with usefulness and easiness of ICTs and have
positive attitude toward use of it in education In conclusion, the
study has shown that the idea that perceived usefulness is a key
variable in determining intention to use technology in education.

Bu çalışmanın amacı, farklı disiplinlerde öğretmenlik eğitimlerine
devam eden son sınıf öğretmen adaylarının Teknoloji Kabul
Modeli (TKM) kapsamında teknoloji kabul düzeylerinin
belirlenmesidir. Araştırma 973 (583 kadın, 390 erkek) öğretmen
adayı ile yürütülmüştür. Katılımcılardan cevaplar, TKM’ye ilişkin
dört faktörden oluşan bir ölçme aracı yardımı ile toplanmış olup
çalışma kapsamında toplanan veriler yapısal eşitlik modellemesi
ile çözümlenmiştir. Algılanan kullanışlılık, kullanıma yönelik
tutum ve algılanan kullanım kolaylığı davranışsal niyet
değişkenini sırasıyla etkileyen değişkenler olmuştur. Sonuç olarak
algılanan kullanışlık teknoloji kullanımına yönelik niyeti tahmin
eden anahtar değişken olarak belirlenmiştir.