Gelecek Zaman Algısı Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerine Yönelik Bir Çalışma


ÜSTÜN Ü. D., GÜMÜŞGÜL O., IŞIK U., DEMİREL M., HARMANDAR DEMİREL D.

İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, vol.6, no.1, 2016 (Peer-Reviewed Journal)