THE NEGATIVE EFFECTS OF THE COVID-19 GLOBAL EPIDEMIC ON THE ACTIVITIES OF DEVELOPMENT AGENCIES


Creative Commons License

İşler İ. İ., Koçak B.

ARTVIN CORUH UNIVERSITY INTERNATIONAL CONGRESS ON ECOLOGY, ECONOMY, AND REGIONAL DEVELOPMENT, Artvin, Turkey, 9 - 11 June 2022

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Artvin
  • Country: Turkey
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

2019 yılı Aralık ayında Çin’de ortaya çıkan Covid-19 Küresel Salgını finansal piyasaları, uluslararası ticareti, ülke ekonomilerini olumsuz etkilemiştir. Virüsün ortaya çıktığı dönemde olumsuz etkilerinin dünya geneline yayılacağı öngörülememiş, bu nedenle de virüse karşı gerekli önlemler alınamamıştır. Virüse bağlı olarak bütün sektörlerin olumsuz etkilendiği 2020 yılı Kalkınma Ajanslarının faaliyetlerinin olumsuz etkilendiği bir yıl olmuştur. Kalkınma Ajansları Covid-19 küresel salgınına karşı alınan ulusal ve uluslararası ekonomik tedbirler, merkezden alınan kararlar ve uygulamalardan etkilenmiştir. Özellikle ekonomisi turizme bağlı olan Kalkınma Ajansları Covid-19 Küresel salgınından olumsuz etkilenen ve ağır hasarlar alan bölgeler olmuştur. Küresel paniğe bağlı alınan sokağa çıkma önlemleri, seyahat engelleri ve karantina uygulamaları turizm bölgelerinde yer alan Kalkınma Ajanslarının faaliyetlerinin durmasına neden olmuştur. Küresel Salgın döneminde bölgesel kalkınmaya dönük faaliyetlerini devam ettirebilen, tarım ve sanayi faaliyetlerinden destek alarak büyümesini sürdürebilen bölgelerin genellikle salgın döneminde kapanma tehlikesine ve paniğe bağlı olarak fazla mesai ile çalışmalarını artıran imalat sanayi bölgeleri olduğu görülmüştür. Covid-19 Küresel Salgını ekonominin genel kırılganlığını artırmış, uluslararası ticari faaliyetleri durma noktasına getirmiş ve bölgeler arası iş birliğini ortadan kaldırmıştır. Covid-19 Küresel Salgını Kalkınma Ajanslarının faaliyetleri açısından önemli bir sınav dönemi olmuştur. Bu çalışma Kalkınma Ajanslarının farklı ekonomik şoklara karşı bölgesel ekonominin dayanıklılığına katkılarını ve Covid-19 sonrası kalkınma ajanlarının ekonomik performanslarını incelemeyi amaçlamaktadır.

The Covid-19 Global Epidemic, which emerged in China in December 2019, negatively affected financial markets, international trade and national economies. It wasn’t foreseen that the adverse effects of the virus would spread throughout the world at the time of its emergence. Therefore, necessary precautions couldn’t be taken against to virus and 2020 was a year when the activities of Development Agencies were negatively affected. Development Agency’s national and international economic measures taken against Covid-19 Global Epidemic have been affected by the decisions and practices have taken by the center. Especially the Development Agencies, whose economy is dependent on tourism, have been negatively affected by the Covid-19 Global Epidemic and have been heavily damaged. Curfews, travel barriers and quarantine practices taken due to global panic have caused the activities of Development Agencies in tourism regions to cease. It has been observed that the areas that can continue their actions are generally manufacturing industry regions that increase their work overtime due to the danger of closure and panic during the epidemic period. Covid- 19 Global Epidemic has increased the overall vulnerability of the economy, brought international commercial actions to a standstill and eliminated interregional cooperation. The Covid-19 Global Epidemic has been a vital testing period for the activities of Development Agencies. This study aims to examine the contributions of Development Agencies to the fragility of the regional economy against different economic shocks and the economic performance of post-Covid-19 Development Agencies.