ANTROPOJENİK ETKİNİN BENTİK KOMÜNİTEYE BASKISI


Başçınar N. S., Fidan D., Gözler A. M., Erbay M.

5. Ulusal Deniz Bilimleri Konferansı, Trabzon, Turkey, 1 - 03 June 2022, pp.135-136

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Trabzon
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.135-136
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

Bentik omurgasızlar, çevresel kalite durumunun belirlenmesinde önemli canlılardan olup biyoçeşitlilikte olduğu kadar doğal ve antropojenik kaynaklı baskıda çok hızlı tepki verirler. Bu nedenle infauna bireylerinde meydana gelen değişim oldukça önem taşımaktadır. 2021 yılında Samsun-Hopa arası yapılan çalışmada Doğu Karadeniz kıyısında debisi >10m3/sn üzeri olan 7 nehrin bentik komüniteye olan baskısı araştırılmıştır.

Çalışmada makrozoobentik canlıların % 78’ini molluska, % 18’ünü krustase ve %4’unu poliket oluşturmuştur. Komünite parametrelerinde maksimum değerler S=8; d=2,50; J’ =-1;1-ƛ=0,90 ve H’= 2,90 bulunmuştur. İstasyonlarda benzerlikte en büyük katkıyı %34 C. gallina yapmıştır. Sedimanda TOC değeri % 1,9-% 3,5’arasında değişim göstermiştir. TOC’nin yüksek olduğu istasyonlarda H’ değerinin düşük olduğu gözlenmiştir.

Bentik komünite grupları ve çevresel ölçümler arasında yapılan BIOENV analiz sonucunda çözünmüş oksijen, tuzluluk, sigma-t, nitrit+nitrat, amonyak, O- fosfat ve TOC’da R≥0,50 pozitif korelasyon bulunmuştur. DISTLM analizinde nitrit+nitrat (P<0.001) ve amonyağın tür çeşitliliği (H’) üzerine de istatistiki olarak önemli etkisi görülmüştür (P<0,01).

Anahtar Kelimeler: Tür çeşitliliği, TOC, Bentik komünite