Bibliometric Analysis of Scientific Studies Conducting on Noticing Skill in Mathematics Education


Dede E., Özdemir E.

BAYBURT EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.17, no.36, pp.1547-1571, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bibliometric analysis is the one of the statistical analysis methods, which is conducted to illustrate, evaluate and keep track of an interested literature using bibliographic data including citation information about authors, publications, institutions, journals, and countries. In this study, it was performed a series of bibliometric analysis related to the published research on noticing skills in the literature. 128 publications with SSCI or ESCI index were examined from WoS database. In the light of the findings, it was seen that the USA, Turkey and Germany are the most productive countries on noticing skills research in mathematics education. In addition, the journal with the most publications are “journal of mathematics teacher education”, “international journal of science and mathematics education” and “zdm-mathematics education”, respectively. Moreover, the most productive institutions on noticing skills research in mathematics education are “University of Hamburg”, “Michigan State University” and “Northwestern University”, respectively. Finally, it was visualized the conceptual structure of the research related to noticing skills in this study.

Bibliyometrik analiz, yazarlar, yayınlar, kurumlar, dergiler ve ülkelerle ilgili atıf bilgileri dahil olmak üzere bibliyometrik verilerle ilgili yayınlanmış literatürü tanımlamak, değerlendirmek ve izlemek için kullanılan bir istatistiksel analiz türüdür. Bu çalışmada fark etme becerisi ile ilgili yayınlanmış bilimsel çalışmaların bibliyometrik analizi yapılmıştır. WoS veri tabanından SSCI ya da ESCI indexli 128 yayın incelenmiştir. Elde edilen bulgulara göre en fazla yayın yapan ülkelerin “Amerika Birleşik Devletleri”, “Türkiye” ve “Almanya”; en fazla yayın yapılan dergilerin “journal of mathematics teacher education”, “international journal of science and mathematics education” ve “zdm-mathematics education”; en çok yayın yapan üniversitelerin “Hamburg Üniversitesi”, “Michigan Eyalet Üniversitesi” ve “Northwestern Üniversitesi” olduğu görülmüştür. Ayrıca fark etme becerisi ile ilgili kavramsal yapı ortaya çıkarılmış ve görselleştirilerek sunulmuştur.