Fideleme ve Serpme Ekim Yöntemlerinin Bazı Çeltik Çeşitlerinde Verim ve Verim Unsurlarına Etkileri


Creative Commons License

Şavşatlı Y., Köycü C., Gülümser A.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi (. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi), vol.21, no.1, pp.6-13, 2006 (Peer-Reviewed Journal)