Sporcularda Fonksiyonel Hareket Analizi ile Alt Ekstremite İzokinetik Kas Kuvvet Dengesi Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi-Pilot Çalışma


BİRBEN T. , Ün Yıldırım N., Akınoğlu B.

15. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi Antalya, Antalya, Türkiye, 15 - 18 Kasım 2017, ss.115-116

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Antalya
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.115-116

Özet

Sporcularda Fonksiyonel Hareket Analizi ile Alt Ekstremite İzokinetik Kas Kuvvet Dengesi Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi-Pilot Çalışma

1Tuğba Birben, 1Necmiye Ün Yıldırım, 1Bihter Akınoğlu, 2Tuğba Kocahan 

1Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü , Ankara

2Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı,Eryaman, Ankara 

Email : birbentugba@gmail.com, necmiyeu@yahoo.com, rgkardelen@yahoo.com, kocahantu@gmail.com 

Giriş ve Amaç: Hareket analiz sistemleri kişi yaralanmadan önce, oluşabilecek sakatlığı tahmin etmede ve olası sakatlığa yönelik önlem almada kullanılan yol gösterici araçlardır (1). Fonksiyonel hareket analizi (FMS) bunlardan biridir ve temel lokomotor, manipulatif ve stabilizer hareketleri gözlemlemeye yöneliktir (2). Benzer şekilde izokinetik sistemler de, kas kuvveti ve imbalansını belirlemek için kullanılan etkili bir yöntem olarak kabul edilmektedir (3). Amacımız FMS ve izokinetik kas imbalansı arasındaki ilişkiyi objektif verilerle kıyaslamaktır. 

Yöntem: Çalışmamıza 11 grekoromen güreş sporcusu dahil edildi. Her iki diz izokinetik kas kuvveti 60°/sn açısal hızda 10 tekrar ve 180°/sn açısal hızda 30 tekrar olarak İSOMED 2000 cihazı ile değerlendirildi. Sporcuların FMS değerlendirmeleri Gray Cook’un belirlemiş olduğu 7 temel parametre altında katılımcılara gerekli sözel yönlendirmeler verilerek gerçekleştirildi. Bulgular: 60°/sn ve 180°/sn açısal hızlarında fleksör ve ekstansör pik tork değerleri, fleksiyon/ekstansiyon oranı ve sağ-sol arası fark ile alt ekstremiteyi ilgilendiren FMS parametreleri arasında dominant ve nondominant taraflarda korelasyon tespit edildi. 

Tartışma: Gerçekleştirdiğimiz pilot çalışma sonucunda FMS’nin alt ekstremiteyi ilgilendiren alt parametreleri ile izokinetik diz değerlendirmesi arasında bazı parametrelerde korelasyon olduğu objektif verilerle kanıtlanmıştır. Bu durum bize FMS ile izokinetik test parametreleri arasında ilişki olduğunu göstermektedir. Kişi sayısı ve spor branşı çeşitliliği arttırılarak, izokinetik test sonucunda elde edilen hangi parametrelerin sportif yaralanmaları tahmin etmede önemli olduğunu araştıran çalışmalara ihtiyaç vardır.