Edith Hope as an Unhappy Woman


ÖZSEVGEÇ Y.

II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Antalya, Turkey, 18 - 20 May 2017, pp.387

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.387
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

Edith Hope as an Unhappy Woman

Anita Brookner chooses middle-aged, lonely, intelligent, sometimes interrogating, elegant but desperate women as heroes in her masterpiece Hotel du Lac, which she published in 1984 and won the Booker Prize. These women, who are not welcomed by the patriarchal society, are often the ones who seek happiness and love. Hotel du Lac's main heroine, Edith Hope, adapts to Brookner's traditional female character.  Like all other characters Edith is single and childless. Brookner’s narrator Edith is 39 and she comes Hotel du Lac to finish her latest novel and at the same time to overcome her emotional problems.  Giving the impression that she has a very interesting character, Edith turns into an ‘unhappy’ woman, who is in love with a married man. Because of this she forces herself to make a logic marriage. Because she is expected to go to Hotel du Lac to write a success story and get rid of her problems. In this study, the place of woman in society will be discussed and the transformation of Edith, who has been working to reverse the male dominated society over time, will be dealt with. Besides, Hotel du Lac’s importance upon Edith will be explained.

Key Words: Anita Brookner, patriarchy, unhappiness, gender, literature

(U)Mutsuz Bir Kadın Olarak Edith Hope[1]

Anita Brookner,1984 yılında yayınladığı ve Booker ödülünü kazandığı başyapıtı Hotel du Lac'da orta yaşlı, yalnız, zeki, bazen sorgulayan, zarif fakat ilgiye muhtaç kadınları kahramanı olarak seçer. Ataerkil toplum tarafından çok ta hoş karşılanmayan bu kadınlar genellikle mutluluğu ve sevgiyi arayan tiplerdir. Hotel du Lac’ın ana kahramanı olan Edith Hope, Brookner’ın geleneksel kadın karakterine uyum gösterir. Edith diğer bütün karakterler gibi bekâr ve çocuksuzdur. Brookner’ın bu romandaki anlatıcısı Edith 39 yaşındadır ve Hotel du Lac’a son romanını bitirmek ve aynı zamanda duygusal sorunlarını aşmak için gelmiştir. Oldukça ilginç bir karaktere sahip olduğu izlenimi veren Edith, evli bir adama âşık olmasıyla tamamen ‘(u)mutsuz’ bir kadına dönüşür. Bu sebepten dolayı da kendisini mantık evliliği yapmaya zorlar. Çünkü kendisinden beklenen Hotel du Lac’a giderek başarı hikâyesi yazması ve sorunlarından kurtulmasıdır. Bu çalışmada kadının toplumdaki yeri tartışılacak ve erkek egemen toplumu ters düze etmeye çalışan Edith’in zaman içerisinde geçirdiği dönüşüm ele alınacaktır. Ayrıca, Hotel du Lac’ın Edith’in hayatındaki önemine değinilecektir.

Anahtar Kelimeler: Anita Brookner, ataerkil, mutsuzluk, cinsiyet, edebiyat

 


[1] Yrd. Doç. Dr. Yıldırım Özsevgeç, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü, yildirim.ozsevgec@erdogan.edu.tr