Effects of L-Carnitine and Coenzyme Q10 Supplementation on Growth Performance of Brook Trout (Salvelinus fontinalis Mitchill, 1814)


Creative Commons License

Sonay F. D., Paslı E.

Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research, vol.8, no.2, pp.160-167, 2022 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

In this study, the effects of L-carnitine and coenzyme Q10 on growth performance of brook trout (Salvelinus fontinalis) were investigated. Four groups with three replicates were formed; control, L-carnitine (100 mg L-carnitine/100 g diet), coenzyme Q10 (100 mg coenzyme Q10/100 g diet) and L-carnitine+coenzyme Q10 (100 mg L-carnitine+100 mg coenzyme Q10/100 g diet) and 240 brook trout were used. Fish were fed 210 days with experimental diets. At the end of the study, fish groups fed with diets supplemented with L-carnitine, coenzyme Q10 and L-carnitine+coenzyme Q10 showed better growth performance (weight, specific growth rate, condition factor, feed conversion ratio and thermal growth coefficient) compared to the control group (P<0.05). The results suggest that dietary L-carnitine and coenzyme Q10 can be used as supplementary resources in aqua feed industry.
Bu çalışmada, kaynak alabalığı (Salvelinus fontinalis) yemlerine L-karnitin ve koenzim Q10 ilavesinin balıkların büyüme performansı üzerine etkileri araştırılmıştır. Kontrol, L-karnitin (100 mg L-karnitin/100 g yem), koenzim Q10 (100 mg koenzim Q10/100 g yem) ve L-karnitin+koenzim Q10 (100 mg L-karnitin+100 mg koenzim Q10/100 g yem) olmak üzere üç tekerrürlü dört grup oluşturulmuş ve 240 adet kaynak alabalığı kullanılmıştır. Balıklar deneme yemleriyle 210 gün süreyle beslenmişlerdir. Çalışma sonunda; L-karnitin, koenzim Q10 ve L-karnitin+koenzim Q10’li yemlerle beslenen gruplarda kontrole göre daha iyi bir büyüme performansı (ağırlık, spesifik büyüme oranı, kondisyon faktörü, yem değerlendirme oranı ve termal büyüme katsayısı) tespit edilmiştir (P<0,05). Araştırma bulguları, L-karnitin ve koenzim Q10’nin su ürünleri yem sanayi için önemli bir katkı maddesi olarak kullanılabileceğini göstermektedir.