Finansal Okuryazarlık Düzeyi Üzerine Bir Araştırma: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Örneği


Temizkan Tüfekçi M., DİLEK Ö.

The Journal of International Scientific Researches, vol.7, no.1, pp.99-113, 2022 (Peer-Reviewed Journal)