Hanefî Mezhebine Göre Fasit Bey‘ (Satım) Akdinin Feshinin Gerekliliği ve Fesadın Giderilmesi Üzerine Bir İnceleme


Keskin Z.

7. Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresi (UBCAK), Elazığ, Turkey, 22 - 24 November 2021, pp.17-26

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Elazığ
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.17-26