Hanefî Mezhebine Göre Fasit Bey‘ (Satım) Akdinin Feshinin Gerekliliği ve Fesadın Giderilmesi Üzerine Bir İnceleme


KESKİN Z.

7. Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresi (UBCAK), Turkey, 22 November 2021

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Country: Turkey
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes