KUZEY-DOĞU ANADOLU’DA YAYILIŞ GÖSTEREN ONOSMA L. (BORAGINACEAE) TAKSONLARININ POLEN MORFOLOJSI


Creative Commons License

Türkmen Z., Coşkunçelebi K., MAKBUL S., Beyazoğlu O., Doğan C.

EÜFBED - Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.4, no.1, pp.71-82, 2011 (Peer-Reviewed Journal)