THE EFFECTS OF CHEMICALS USED IN TANK CLEANING ON CHEMICAL TANKERS ON THE HUMAN HEALTH AND ENVIRONMENT


Creative Commons License

ŞANLIER Ş.

II. International Symposium on New Trends in Social and Liberal Sciences, Barcelona, Spain, 27 - 30 April 2017, pp.57

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Barcelona
  • Country: Spain
  • Page Numbers: pp.57
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

As a result of globalization, there has been a big increase in international trade. In today's international trade, the importance of transportation is increasing day by day and the role of seaborne trade in this transportation also increases. Seaborne transportation, in general, carried out by container ships, dry cargo vessels, crude oil tankers and chemical tankers. Chemical substances can only be transported by chemical tankers with a special design. The vast majority of chemical substances are usually categorized under dangerous cargo listings. For this reason, strict measures has been taken by international conventions in order to ensure that certain criteria being met while loading, transportation, disembarkation, cleaning and disposal of such substances. In this context, the international convention known as "Regulations on the Prevention of Marine Pollution-MARPOL 73/78" was the first basic regulation to protect the marine environment. MARPOL Annex II sets out the rules for embarkation, disembarkation and transporting toxic liquid cargoes. It also contains extended rules to make the remaining cargo residues more usable, to dispose of empty tanks and to clean contaminated washing facilities. The materials used in tank cleaning on chemical tankers are, in general; caustic-free alkaline cleaners, multipurpose surface cleaners, metal polishers and teepol. In this study, materials used in tank cleaning on chemical tankers listed under four categories and their on human health and marine environment have been extensively evaluated by referring to the features of these chemicals. The study is a useful guide to increase the awareness of staff working on ships, to prevent environmental disasters and to reduce potential accidents.

Küreselleşmenin bir sonucu olarak uluslararası ticarette büyük bir artış meydana gelmiştir. Günümüz uluslararası ticaretinde ulaştırmanın, ulaştırmanın içerisinde de deniz taşımacılığının önemi gün geçtikçe artmaktadır. Deniz yoluyla yapılan taşımacılık genel olarak; konteyner gemileri, kuru yük gemileri, ham petrol tankerleri ve kimyasal tanker olarak adlandırılan çeşitli tipte gemilerle sağlanmaktadır. Kimyasal maddeler ise yalnızca özel dizaynlara sahip kimyasal tanker gemileriyle taşınabilmektedir. Kimyasal maddelerin büyük çoğunluğu genellikle tehlikeli yük grubu içinde yer alırlar. Bu sebeple bu maddelerin yüklenmesinde, taşınmasında, tahliyesinde, temizliğinde ve gemiden uzaklaştırılmasında uluslararası konvansiyonlarca sıkı önlemler alınmış ve belirli kriterlerin sağlanması zorunlu tutulmuştur. Bu kapsamda “Deniz Kirliliğinin Önlenmesi Hakkındaki Düzenlemeler-MARPOL 73/78” olarak bilinen uluslararası konvansiyon deniz çevresini korumayı kapsayan ilk temel düzenlemedir. MARPOL Annex II, zehirli sıvı yüklerin yüklenmesi, tahliyesi ve taşınması hususlarındaki kuralları düzenlemektedir. Ayrıca gemide kalan yük kalıntılarını daha kullanılır duruma getirmek, boş tankları yıkamak ve kirletilen yıkama vasıtalarının temizliği hususlarında genişletilmiş kurallar içerir. Genel olarak kimyasal tankerlerde tank temizliğinde kullanılan maddeler; Kostik İçermeyen Alkaline Temizleyiciler, Çok Amaçlı Yüzey Temizleyiciler, Metal Parlatıcılar ve Teepol olmak üzere dört ana başlık altında toplanmaktadır. Bu çalışmada kimyasal tankerlerde tank temizliğinde kullanılan bu dört ana başlık içerisinde yer alan kimyasalların özelliklerine değinilerek, insan sağlığı ve deniz çevresi üzerine etkileri kapsamlı bir şekilde değerlendirilmiştir. Çalışma gemilerde çalışan personelin farkındalığını artırıcı, çevre felaketlerini önleyici ve olası deni kazalarını azaltmaya yarayacak oldukça faydalı bir rehber niteliği taşımaktadır.