Gelişmekte Olan Ülkelerde Ekonomik Büyüme Ve Yurtiçi Tasarruf Arasındaki İlişki: Ekonometrik Bir Uygulama


ALTINER A., ŞİMŞEK Y.

JOURNAL OF ECONOMICS PUBLIC FINANCE BUSINESS, vol.6, no.1, pp.22-34, 2023 (Peer-Reviewed Journal)