Servikal ektopik gebelik olgusu


Şentürk Ş., Kağıtcı M., Arslan H., Kır Şahin F.

11th Congress of the Mediterranean Association for Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, Antalya, Turkey, 9 - 12 October 2014, pp.75

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.75
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

Amaç: Servikal ektopik gebelik (SEG), ektopik gebeliğin nadir bir formudur ve insidansı, tüm ektopik gebeliklerin %0.1’inden daha azdır. Erken aşamalarda bu gebeliklerin ultrason çözünürlüğü ve tespitindeki gelişmeler, morbiditeyi sınırlamaya ve fertiliteyi muhafaza etmeye çalışan daha geleneksel tedavilerin gelişimine yol açmıştır. Çalışmamızda, gebeliğinin altıncı haftasında servikal ektopik gebeliği olduğu öğrenilen 38 yaşında (gravida 1, para 0) bir olguyu sunduk.

Olgu: Otuz sekiz yaşındaki (gravida 1, para 0) multigravid bir hasta, gecikmiş adet şikayetiyle kliniğimize başvurdu. Hastanın vajinal muayenesinde vajina ve serviks normal görünümdeydi. Vajinal palpasyonda hiçbir ağrılı servikal hareket yoktu. Transvajinal ultrasonda, fetal polün servikse implante olmadığı 5 haftalık gestasyonel kese gözlemlendi. β-hCG seviyesi 4023 mIU/ml ve hemoglobin seviyesi 11.8 g/dl idi. Servikal gebelik tanısı bu bulgularla konuldu. Hasta durumu hakk›nda bilgilendirildiğinde, bunun planlanmayan bir gebelik olduğunu ve gebeliği sonlandırmayı istediğini belirtti. Eşinin izni alındıktan sonra preoperatif hazırlık yapıldı. Ameliyathanede kürtaj işlemi gerçekleşirildi. Hiçbir komplikasyon oluşmadı. Hasta, postoperatif 6. saatte taburcu edildi.

Tartışma: Tarihsel açıdan servikal gebeliklerin tanısı koymak zordu ve tübal ektopik gebeliklere kıyasla daha geç gebelik dönemlerinde tespit edilmekteydi. Servikal doku görece büyük bir gestasyonel keseye ve daha yüksek vasküler yapıya sahip olduğundan, servikal gebelik tedavisi, sıklıkla histerektomiye ihtiyaç duyarak implantasyon bölgesinde büyük kanamayla ilişkiliydi. Matteo ve ark. taraf›ndan 2006’da gerçekleştirilen bir çalışmada yazarlar da bir servikal gebeliği (hastada iki metoteksat tedavisi sonrasında) başarılı şekilde rezeke etmek için histeroskopiden faydalanmışlar ve kanayan damarların doğrudan histeroskopik koagülasyonu aracılığıyla hemostazın gerçekleştirilebileceğini bulmuşlardır.

Sonuç: Herhangi bir servikal ektopik gebeliğin yönetiminde birincil hedefler, kanamayı en aza indirgemek ve gelecekteki fertiliteyi korumaktır. Bu nedenle, tedavi yöntemlerini seçerken bu amaçlar akılda tutulmalıdır.