Stefan Zweig’ın Wondrak Öyküsünde Kadın'ın Otorite ile Savaşı


Çetinkaya Karadağ E. N.

Akra Kültür Sanat ve Edebiyat Dergisi, vol.9, no.25, pp.53-63, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Stefan Zweig, savaş karşıtı öyküsü Wondrak’ta toplumdan fiziki görünüşü nedeniyle dışlanan yalnız bir kadının Birinci Dünya Savaşı’na katılması için askere çağrılan oğlunun savaşa gitmesini önlemek için otoriteye karşı verdiği mücadeleyi anlatır. Öykünün ana karakteri Ruzena Sedlak’a göre tüm insanların doğdukları andan itibaren kayıt altında tutulduğu resmî defterler otoritenin en güçlü silahıdır. Çünkü bilgileri alınan bireyin, özgür olma şansı yoktur. Çalışmanın amacı, burunsuz olduğu için toplumun ‘kurukafa’ lakabı taktığı bir kadının bireysel tarihi üzerinden, eril bir anlatı olan savaşın sosyolojik yorumlamasını yapmaktır. Erving Goffman’ın damga kavramı, Michel Foucault’nun iktidar ve özne ilişkisi söylemi, söylentinin halk içindeki etkisi ve kadına yönelik şiddetin kamusal alanda görünürlüğü çalışmada ele alınan konulardır.