Distruption of Lipoprotein Subfractions in projection of Coronery Artery Disease Severity


UYDU H. A. , BOSTAN M., YILDIRMIŞ S., DEMİR A., ATAK M., YILMAZ A., ...More

Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği Uluslar Arası Katılımlı Kongre Lab Expo, 16 - 20 September 2014

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes