TAHMINE DAYALI PORTFÖY OPTIMIZASYONU: MODERN PORTFÖY TEORİSİNDE RİSK VE BEKLENEN GETİRİ KAVRAMLARINA ALTERNATİF BİR YAKLAŞIM


AYAN T. Y., AKAY A.

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, pp.119-131, 2014 (Peer-Reviewed Journal)