Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda Okuyan Kadın Sporcuların Spor Ortamında Karşılaştıkları Cinsel Taciz ve İstismarin Belirlenmesine Yönelik Alan Çalışması Fırat Üniversitesi Örneği


HACICAFEROĞLU S. , HACICAFEROĞLU B., SEÇER M.

1. Uluslararası Kadına Yönelik Şiddette Multidisipliner Yaklaşımlar Kongresi, 7 - 08 December 2013

  • Publication Type: Conference Paper