OECD Ülkelerinde Kamu Harcamaları ve EkonomikBüyüme İlişkisi: Panel Simetrik ve Asimetrik NedensellikAnalizi


Altıner A.

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.33, no.3, pp.849-870, 2019 (Peer-Reviewed Journal)