Bir Kaya Şevinin Devrilme Türü Duraysızlık Açısından Kinematik ve Sayısal Analizlerle Değerlendirilmesi Devgeriş Samsun


KAYA A.

Jeoloji Mühendisliği Dergisi, vol.40, no.1, pp.53-67, 2016 (Scopus) identifier