Temporomandibuler Eklemin Dış Kulak Kanalına Herniasyonu


BALABAN E. , DEMİR E.

Türk Dişhekimleri Birliği 25. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 4 - 07 September 2019

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey