Simetri Konusunda Hazırlanan Bilgisayar Destekli Öğretim Materyaline Karşı Öğretmen Görüşleri


Güveli E., Durmuş S.

10th International Computer and Instructional Technologies Symposium (ICITS), Rize, Turkey, 16 - 18 May 2016, pp.845-856

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Rize
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.845-856
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

Simetri, günlük hayatta karşılaştığımız ve eğitim öğretim sürecinde her kademede karşımıza çıkan önemli matematik konularından biridir. Ancak öğretimi güçlendirmek için görsel materyallerle somutlaştırılmaya ihtiyacı vardır. Eğitim öğretimde kullanılan araç ve gereçler bu konunun somutlaştırılması için yetersiz kalmaktadır. Bunun için simetri konusunda hazırlanan bilgisayar destekli materyallerle desteklenmesi konunun öğretimi ve

anlaşılabilirliğinin arttırılması için kolaylık sağlayacaktır. Bu araştırmanın amacı simetri

konusunda 3ds max animasyonları hazırlayıp değerlendirmektir. 3ds max programıyla

hazırlanan bilgisayar animasyonları Rize ilinde farklı ortaokullarda görev yapan 10 öğretmene sunulmuş ve kendileriyle yarı yapılandırılmış mülakatlar gerçekleştirilmiştir. Öğretmenler simetri konusunda hazırlanan bilgisayar animasyonlarına karşı olumlu görüş bildirmiş, geliştirilerek eğitim kurumlarında kullanılmasının uygun olacağını ifade etmişlerdir.