Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bilim Sözde-Bilim Ayrımına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi


Ayvacı H. Ş. , BAĞ H.

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.5, sa.2, ss.510-538, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 5 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2016
  • Dergi Adı: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ
  • Sayfa Sayıları: ss.510-538

Özet

Fen Bilimleri öğretim programında vurgulanan bilimsel okuryazarlığa ulaşmanın bir gereği olan bilim sözde-bilim ayrımı yapabilme yeteneğinin, öğrencilerine doğrudan model olan sınıf öğretmenlerinde yüksek düzeyde olması beklenmektedir. Buradan hareketle, bu çalışmada sınıf öğretmeni adaylarının bilim sözde-bilim ayrımına yönelik görüşlerini ve yeterlik düzeylerini belirlemek amaçlanmıştır. Çalışmada karma yöntem tercih edilmiştir. Katılımcılar iki devlet üniversitesinin eğitim fakültesinden seçilen 3 ve 4. sınıf öğrencilerinden oluşan 153 kişilik bir grubu kapsamaktadır. Bu gruba; nicel yollarla veri toplamak amacıyla Bilim Sözde-Bilim Ayrımı Ölçeği uygulanmıştır. Ayrıca katılımcılar arasından rastgele seçilen 10 kişiye araştırmacılar tarafından geliştirilen ve altı açık uçlu sorudan oluşan yarı yapılandırılmış bir anket formu uygulanmıştır. Bu yolla toplanan veriler, araştırmacılar tarafından geliştirilen puanlama anahtarı yardımıyla ve içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Bu süreç sonunda, sınıf öğretmeni adaylarının sözde-bilim ve sözde-bilimsel inanışlarla ilgili yetersiz görüşlere sahip oldukları; bilim ve bilimsel yöntemle ilgili olarak geçerli bilgilere sahip oldukları belirlenmiştir. Çalışmanın sonunda, sınıf öğretmeni adaylarına yönelik bilim sözde-bilim ayrımını gerçekçi olarak yapabilmelerini sağlayan uygulamalı çalışmaların yapılması önerilmiştir.