BANKA TERCİHİNİN KREDİ KARTI KULLANIMI ÜZERİNDEKİ ROLÜNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA (DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ)


Bayrak A. Z., Ayla D.

International Congress of Management, Economy and Policy 2019 Güz/ ICOMEP’xx19-Autumn, İstanbul, Turkey, 2 - 03 November 2019, pp.238-246

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.238-246
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

The decisive degree of bank preference, which is one of the factors effective in choosing today's credit cards, is an important issue. Therefore, banks try to influence individuals' credit card preferences by using various marketing strategies to increase their credit card preferences. The aim of this study is to determine the effect of bank preference in Eastern Black Sea region on credit card usage. For this purpose, face to face survey was applied. The data obtained from the questionnaire were analyzed with the help of Frequency and T test analysis. According to the findings obtained as a result of the analysis, when choosing a bank, it is most effective that it offers extra installment opportunities and does not charge membership fees. The least effective one is the advantage of accumulating points and the fact that the bank is a participation bank. In the Eastern Black Sea region, it is more important for women to accumulate points and to have a bank with salary.

Key Words: Eastern Black Sea Region, Credit Card, Bank Preference.

Günümüzün vazgeçilmez ödeme araçlarından biri haline gelen kredi kartlarının tercih edilmesinde etkili olan faktörlerden banka tercihinin kart kullanımı üzerindeki belirleyicilik derecesi önem arz eden bir konudur. Nitekim pek çok banka kendi kredi kartının tercih edilebilirliğini arttırmak için çeşitli pazarlama stratejilerini kullanarak bireylerin kredi kartı tercihlerini etkilemeye çalışmaktadır. Bu çalışmada, Doğu Karadeniz bölgesindeki banka tercihinin kredi kartı kullanımı üzerindeki etkisinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Söz konusu belirleyicilik niteliğinin araştırılmasında yüz yüze anket uygulamasından yararlanılmış ve 775 anketten elde edilen veriler frekans ve T testi analizi yardımıyla incelenmiştir. Analiz sonucunda ulaşılan bulgulara göre, kredi kartı kullanımında banka tercihi edilirken en çok ekstra taksit imkânı sunması ve üyelik aidatı alınmaması etkili olmaktadır. En az etkili olan ise puan biriktirme avantajı sağlaması ve bankanın katılım bankası olmasıdır. Doğu Karadeniz bölgesinde kadınlar için banka tercihinde puan biriktirme ve maaş alınan bankanın olması erkeklere göre daha fazla önemli bir tercih nedenidir. 

Anahtar Kelimeler: Doğu Karadeniz Bölgesi, Kredi Kartı, Banka Tercihi.