Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bütünleştirici Laboratuvar Yaklaşımına Uygun Kimya Deneylerine Yönelik İzlenimleri


Creative Commons License

Kurt S., Birinci Konur K.

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.18, no.3, pp.145-161, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu çalışmanın amacı, sınıf öğretmen adaylarının gerçekleştirdikleri bütünleştirici laboratuvar yaklaşımına uygun kimya deneylerine yönelik izlenimlerinin belirlenmesidir. Araştırma özel durum çalışması şeklinde yürütülmüştür. Çalışmaya bir devlet üniversitesinin, eğitim fakültesi sınıf öğretmenliği programında öğrenim görmekte olan 73 sınıf öğretmeni adayı (52 bayan, 21 erkek) katılmıştır. Öğrencilerin bütünleştirici laboratuvar yaklaşıma uygun laboratuvar etkinliklerine ilişkin izlenimlerini ortaya çıkarmak amacıyla iki bölümden oluşan bir anket formu uygulanmıştır. Bunun yanı sıra etkinlikler süresince araştırmacıların biri tarafından gözlemler yapılmıştır ve notlar tutulmuştur. Anket verilerinin analizinde içerik analizi kullanılmıştır. Çalışma yapraklarının değerlendirme bölümündeki sorulara yapılan açıklamalar kategorilere ayrılarak analiz edilmiştir. Gözlemlere ilişkin notlar ise düzenlenerek doğrudan sunulmuştur. Çalışmada öğrencilerin en sık tekrar ettiği kodların, günlük hayatla ilişkilendirme, ilgi çekme, merak uyandırıcı olma, kalıcılık, öğrenci aktifliği, gözlem yapma, işbirliği ve grup çalışması, kavramsal anlamaya yardımcı olma olduğu belirlenmiştir. Ayrıca öğretmen adaylarının çalışma yapraklarındaki değerlendirme bölümü bulguları, öğretmen adaylarının kendilerinin de ifade ettikleri gibi kavramsal anlama yönünden yapılan etkinliklerin onları destekler nitelikte olduğunu göstermektedir. Bu bağlamda sınıf öğretmeni adaylarının laboratuvar uygulamalarını mümkün olduğunca farklı yaklaşımlara uygun gerçekleştirebilmeleri önemlidir. Bu çalışmada olduğu gibi uygulamaların etkilerini yakından inceleme olanağı sağlayan nitel araştırmaların farklı dersler için de yaygınlaştırılması önerilmektedir.