ALGILANAN AŞIRI NİTELİKLİLİĞİN İŞ TATMİNİ VE İŞTEN AYRILMA NİYETİ ÜZERİNE ETKİSİ: ÖRGÜT TEMELLİ ÖZSAYGININ DÜZENLEYİCİ ROLÜ


ACARAY A.

Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.12, no.2, pp.447-468, 2019 (Peer-Reviewed Journal)