Azot Fikse Eden Bazı Mikroorganizmaların Sürdürülebilir Tarımdaki Yeri ve Baklagil Olmayan Bitkilerde Kullanımı


Creative Commons License

Şavşatlı Y., Gülümser A.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi (. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi), vol.19, no.3, pp.70-77, 2004 (Peer-Reviewed Journal)