Veri Madenciliği Karar Ağacı Algoritmaları ve İMKB Verileri Üzerine Bir Uygulama


Creative Commons License

Albayrak A. S., Koltan Yılmaz Ş.

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.14, no.1, pp.31-52, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Data mining include descriptive and predictive techniques for meaningful knowledge which is unknown early from data. In this study, decision trees technique which is one of the data mining techniques is applied on 173 firms that operate in industry and service sectors in ISE 100 Index using their annual financial indicators from 2004 to 2006. According to selected financial indicators, the most important factors of firms that operate in industry and service sectors are determined. 

Veri madenciliği, verilerden önceden bilinmeyen anlamlı bilgileri tanımlama ya da tahmin etme tekniklerini içermektedir. Çalışmada, İMKB 100 endeksinde sanayi ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren 173 işletmenin 2004–2006 yıllarına ait yıllık finansal göstergelerinden yararlanarak veri madenciliği tekniklerinden birisi olan karar ağaçları tekniği uygulanmıştır. Seçilen finansal göstergelere göre sanayi ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren firmaları ayıran en önemli değişkenler saptanmıştır.