TETRA 3,5-DİMETİLPİRAZOL SÜBSTİTÜENTLİ METALLİ ve METALSİZ FTALOSİYANİNLERİN SENTEZİ ve KARAKTERİZASYONU


Creative Commons License

BAYRAK R., AKÇAY H. T. , DEGIRMENCIOGLU I.

3. Anorganik Kimya Kongresi konferansı dahilinde "ULUSAL ANORGANİK KİMYA KONGRESİ, Çanakkale, Turkey, 19 - 22 May 2011, pp.246

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Çanakkale
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.246