TETRA 3,5-DİMETİLPİRAZOL SÜBSTİTÜENTLİ METALLİ ve METALSİZ FTALOSİYANİNLERİN SENTEZİ ve KARAKTERİZASYONU


Creative Commons License

BAYRAK R., AKÇAY H. T., DEGIRMENCIOGLU I.

3. Anorganik Kimya Kongresi konferansı dahilinde "ULUSAL ANORGANİK KİMYA KONGRESİ, Çanakkale, Turkey, 19 - 22 May 2011, pp.246

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Çanakkale
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.246
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes