THE ROLE OF ORAL PROBIOTICS IN THE TREATMENT OF PERIODONTITIS AND DENTAL CARIES: A REVIEW


Yorgancılar N., Köse O.

Uluslararası 3. Dental Oral Enfeksiyonlar (3.DOİNF) ve 2. Ağız Mikrobiyotası Kongresi, Sakarya, Turkey, 6 - 08 October 2023, pp.171-178

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Sakarya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.171-178
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

THE ROLE OF ORAL PROBIOTICS IN THE TREATMENT OF PERIODONTITIS AND DENTAL CARIES: A REVIEW

Zeynep Sena ÇAVUŞ1 , Şeyma Elif ERKOVAN1 , Nur YORGANCILAR2 , Oğuz KÖSE2

1 Student, Recep Tayyip Erdoğan University, Faculty of Dentistry, Rize, Turkey

2 Recep Tayyip Erdoğan University, Faculty of Dentistry, Department of Periodontology, Rize, Turkey

Aim: The purpose of this compilation is to attract attention to the role of probiotics in promoting oral health by investigating the preventive and therapeutic effects of probiotics on oral infectious diseases such as dental caries and periodontal disorders.

Materials and methods: The existing literature from 2013 to 2023 is analysed in this study. The terms “oral microbiota probiotic review”, “periodontal disease and probiotics”, and “probiotics in dentistry” were used in an electronic literature search in the MEDLINE/PubMed, EBSCO server, and Google Scholar databases.

Results: Based on the reviewed literature, it has been found that using oral probiotics in dentistry improves established clinical signs of periodontitis, such as caries insidance and attachment loss, caused by the presence of cariogenic microbes, and provide the decline of significant periodontal pathogens. Lactobacillus, Bifidobacterium and Streptococcus probiotic bacteria have been proven to significantly reduce the number of cariogenic bacteria in saliva. Probiotics are effective because they regulate the host defenses through direct and indirect pathogen elimination. In addition, antibiotics used to treat periodontitis have been shown to have negative effects such as damaging a healthy oral microbiota and making it more susceptible to disease resistance. The oral flora, which changes depending on nutrition during infancy, turns into the ideal adult oral flora during childhood. This situation highlights the need of researching the positive effects of probiotics in dentistry. 

Conclusion: Clinical studies on oral probiotics, such as short and long term; Because probiotics do not change the oral microbial ecology in a disease-prone direction, their use in the treatment of these disorders is an effective way to control the oral flora and prevent the development of oral diseases. More research on the role of probiotic strains in dentistry is necessary. Probiotics have an important role in this context as they are both preventative and therapeutic, a current therapeutic assistance and a new therapy option.

Key words: Oral Mikroflora, Periodontitis, Probiyotics

ORAL PROBİYOTİKLERİN PERİODONTİTİS VE DİŞ ÇÜRÜĞÜ TEDAVİSİNDEKİ ROLÜ: DERLEME

Zeynep Sena ÇAVUŞ1 , Şeyma Elif ERKOVAN1 , Nur YORGANCILAR2 , Oğuz KÖSE2

1 Öğrenci, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Rize, Türkiye

2 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji A.D., Rize, Türkiye

Amaç: Bu derleme; probiyotiklerin oral enfeksiyon hastalıkları olan diş çürüğü ve periodontal hastalıklar üzerine koruyucu ve tedavi edici etkilerini inceleyerek oral sağlığı iyileştirmede probiyotiklerin rolüne dikkat çekmeyi amaçlamaktadır.

Gereç ve yöntem: Bu derleme 2013 yılından 2023 yılına kadar olan mevcut literatürü gözden geçirmektedir. MEDLINE/PubMed, EBSCO sunucusu ve Google Scholar veri tabanlarında “oral microbiota probiotic review”, “periodontal disease and probiotics”, “probiotics in dentistry” anahtar kelimeleriyle bir elektronik literatür taraması yapılmıştır.

Bulgular: Taranan literatür bilgisi ışığında; diş hekimliğinde oral probiyotik kullanımının, karyojenik mikroorganizmaların yerini almaları sebebiyle çürük insidansında azalma ve ataşman kaybı gibi periodontitisin bilinen klinik belirtilerini iyileştirdiği ve buna eşlik eden majör periodontal patojenlerin seviyelerinde azalma olduğu görülmüştür. Lactobacillus, Bifidobacterium ve Streptococcus probiyotik bakterilerinin tükürükteki karyojenik bakteri sayısını önemli ölçüde azalttığı kanıtlanmıştır. Probiyotikler bu etkinliğini; konağın savunmasının modülasyonu, patojenlerin doğrudan yok edilmesi ve patojenlerin dolaylı olarak ortadan kaldırılmasıyla göstermektedir. Ayrıca periodontitis tedavisinde kullanılan antibiyotiklerin arzu edilen ağız mikrobiyomunun zarar görmesi, patojen direncine daha yatkın olması gibi olumsuz etkilere neden olduğu gözlemlenmiştir. Bebeklik döneminde beslenmeye bağlı olarak değişen oral flora, çocukluk döneminde ideal varsayılan yetişkin oral florasına dönüşmektedir. Bu durum diş hekimliğinde probiyotiklerin etkinliğinin araştırılmasının gerekliliğini vurgulamaktadır.

Sonuç: Oral probiyotiklerle ilgili kısa ve uzun vadeli klinik araştırmalar; oral mikrobiyal ekolojiyi hastalığa yatkın bir yönde değiştirmedikleri için bu hastalıkların tedavisinde probiyotik kullanımı, ağız florasını düzenlemenin ve ağız hastalıklarının gelişmesini önlemenin olası bir yoludur. Diş hekimliğinde probiyotik türlerinin işlevini inceleyen daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır. Probiyotikler bu yönüyle hem koruyucu hem tedavi edici olarak güncel tedaviye yardımcı ve yeni tedavi alternatifi olmasıyla büyük öneme sahiptir.

Anahtar kelimeler: Oral Mikroflora, Periodontitis, Probiyotikler