Türkiye’de Çevre ve İklim Konularına ilişkin Stratejik Değerlendirmeler: Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’nun Sürdürdüğü Projeler Üzerine Bir İnceleme


Atar E.

III. Kent Konseyleri Sempozyumu, Balıkesir, Turkey, 18 - 21 November 2021, pp.207-209

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Balıkesir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.207-209
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

Çevre, insanların ve diğer tüm canlıların bir arada yaşadıkları, sosyal, kültürel, ekonomik, fizyolojik ilişki içinde bulundukları ortama denmektedir. Sağlıklı bir yaşantı için tabiî ki sağlıklı bir çevre gerekmektedir. Bugün geldiğimiz noktada artan nüfus ve gelişen teknolojik ilerlemeler ile beraber dünyamız çevresel konularda oldukça zorluklarla karşıya kalmıştır. Bugün tartışılan en önemli konular çevresel sorunlardır ve bunların içerisinden en önemlileri çevre kirliliği ve iklim değişikliği olarak karşımıza çıkmaktadır. Çevre kirliliği, insanların ortaya çıkardığı dolaylı ya da dolaysız zararlardan meydana gelmektedir. İklim değişikliği de bununla bağlantılı olarak hem çevresel, hem teknolojik hem de insanlardan kaynaklı olumsuzluklardan ortaya çıkmış ve etkisini her geçen gün arttırarak devam ettirmiştir. Çevresel olaylara ve bunlara bağlı olarak ortaya çıkan iklim değişikliğinin olumsuz etkileri karşısında uluslararası arenada katılımcı, kapsayıcı ve yapıcı politikaların üretilmesi kaçınılmazdır.  Bu noktada uluslararası ve yerel ölçekte her bir paydaşın elini taşın altına koyması ve gerçekleştirilecek uygulamalarda mücadeleden kaçmaması beklenmelidir.

 

Dünyayı etkisi altına alan çevresel sorunlar global bir sorun haline gelmekle beraber, ülkemizde de çevresel sorunlar son dönemlerde fazlasıyla tartışılan konulardan olmuştur. Denizlerimizdeki salya sorunu, ormanlarımızda çıkan yangınlar, bazı bölgelerde yaşanan kuraklıklar nedeniyle çölleşme,  diğer bölgelerde ise yaşanan sel felaketleri,  biyolojik çeşitliliğin azalması, hava ve su kirliliği gibi problemler aslında geldiğimiz noktanın önemini ortaya koymaktadır, ve bu sorunlarla yüzleşmemiz gerektiğini bizlere açıkça göstermektedir.

 

Uluslararası mecra özelinde bu sorunların yerel bazda çözülmesine yönelik çalışmalar ve işbirlikleri devam ederken, ülkemizde de bu anlamda fazlasıyla çalışma yürütülmektedir. Devletimiz imkanlarını seferber etmiş olmasına rağmen bu tek başına yeterli olmamaktadır. Bu nedenle uluslararası organisazyonlardan gelen yardım ve projeler teklifleri olumlu karşılanmaktadır. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu da bu amaçla proje ve politikalar yürütmektedir. İklim değişikliği alanında kapasite geliştirme; İklim değişikliği ile mücadele; Sel yönetiminin geliştirilmesi; Hava kitlesinin iyileştirilmesi; Yakma tesislerinin çevresindeki hava kalitesinin arttırılması vb. projeler bu anlamda öncülük etmektedir. Bu doğrultuda, bu çalışmanın temel amacı,  Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonunun uyguladığı politikalar çerçevesinde ülkemizdeki çevresel ve iklim değişikliği konusunda uygulanan uluslararası politikaların verimliliğini araştırmaktır. Bu değerlendirme yapılırken özellükle yukarıda belirtilen projeler doğrultusunda bir yol haritası çizilecek ve bu projeler olay vaka incelemesinde detaylı olara ele alınacaktır.

 

Anahtar Kelimeler: Çevre, İklim Değişikliği, Türkiye, Avrupa Birliği, Stratejik Analiz