A Research on Contemporary Mosque Architecture in Turkey: Istanbul Esenler District Sample


Creative Commons License

Akar M., Kara Pilehvarian N.

Yakın Mimarlık Dergisi/Journal of Near Architecture, vol.2, no.2, pp.63-89, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Makale kapsamında; Türkiye’de, dini mimarinin en önemli yapı taşlarından olan Cami’nin, Cumhuriyet’in kuruluşundan günümüze kadar incelenmesi amaçlanmıştır. Mimarlık çevrelerinde sıklıkla eleştirilen, yeni Cami mimarisi arayışları ya da tarihten referans alan kimi zaman tarihi plan şemalarını betonarme inşa tekniği ile aynen kopyalayan, alüminyum doğrama ve kaplamalar ile özgün oran ve mimari niteliğini kaybetmiş güncel cami mimari örnekleri aracılığı ile konu irdelenmiştir. Cumhuriyet’in başlangıcından 2000’lere kadar devam eden süreci, alt başlıklar halinde incelemek mümkündür. Tarihler arasında keskin sınırlar olmamakla birlikte konu, dönemin değişen siyasi ve sosyal şartları, cami ihtiyacının değişkenliği, stil farklılıkları gibi kriterlere göre; 1923-1950, 1950-1980, 1980-2000, 2000’lerden günümüze cami mimarisi genel başlıkları altında incelenmiş, İstanbul Esenler ilçesinde de bu süreçte inşa edilmiş camilerin genel çerçevedeki yeri belirlenmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Cami, Cami mimarisi, Güncel cami mimarisi, Cumhuriyet, Döneminde Cami, Taklit camiler.