Kemalist Estetiğin Sanatsal Politikası


Creative Commons License

Baştürk E.

Amme Idaresi Dergisi, vol.53, no.2, pp.19-51, 2020 (SSCI)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 53 Issue: 2
  • Publication Date: 2020
  • Journal Name: Amme Idaresi Dergisi
  • Journal Indexes: Social Sciences Citation Index (SSCI), Scopus, Business Source Elite, Business Source Premier, Central & Eastern European Academic Source (CEEAS), TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.19-51
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

Bu makale, Kemalizm’i politik estetik bağlamda tartışmayı amaçlamaktadır. Politik estetik, modernizmle birlikte ortaya çıkan sanatsal temsil biçimlerinin politik alandaki yansıması olarak düşünülebilir. Politik estetik, özellikle uluslaşma süreci yaşayan toplumlarda, kitlelerin estetize edilmiş bir birlik imgesi olan Ulus’ta sanatsal düzeyde temsil edilmesi yoluyla görünürlük kazanır. Bu açıdan politik estetik, modern temsil rejiminin sanat ile siyaseti bir araya getirdiği düzlem olarak ortaya çıkar. Bu makale, kendisi de modernleştirici bir ulus tasarım süreci olan Kemalizm’i modern temsil rejiminin sanatsal politikası üzerinden incelemeye çalışacaktır.