Kemalist Estetiğin Sanatsal Politikası


Creative Commons License

Baştürk E.

Amme Idaresi Dergisi, cilt.53, ss.19-51, 2020 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

  • Cilt numarası: 53 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2020
  • Dergi Adı: Amme Idaresi Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.19-51

Özet

Bu makale, Kemalizm’i politik estetik bağlamda tartışmayı amaçlamaktadır. Politik estetik, modernizmle birlikte ortaya çıkan sanatsal temsil biçimlerinin politik alandaki yansıması olarak düşünülebilir. Politik estetik, özellikle uluslaşma süreci yaşayan toplumlarda, kitlelerin estetize edilmiş bir birlik imgesi olan Ulus’ta sanatsal düzeyde temsil edilmesi yoluyla görünürlük kazanır. Bu açıdan politik estetik, modern temsil rejiminin sanat ile siyaseti bir araya getirdiği düzlem olarak ortaya çıkar. Bu makale, kendisi de modernleştirici bir ulus tasarım süreci olan Kemalizm’i modern temsil rejiminin sanatsal politikası üzerinden incelemeye çalışacaktır.