Muhammed Hâdî Ma’rifet’in Görüşleri Bağlamında Şiî/İmâmî Gelenekte Kur’an’ın Cem’i Meselesine İki Farklı Yaklaşım


YILMAZ M., ÇELİK E.

Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2020 (Peer-Reviewed Journal)