Pandemi Döneminde Aşırı İş Yükünün İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisi: Gıda Sektörü Çalışması Trabzon İli Örneği


ÖN E., YANIK G.

Ekonomi Maliye İşletme Dergisi, vol.6, no.1, pp.48-63, 2023 (Peer-Reviewed Journal)