Iskemik strok’ta akut ve subakut dönem homosistein düzeyleri


VELİOĞLU S., BOZ C., ARI N., UYDU H. A., ÖZMENOĞLU M.

ürk Serebrovasküler Hastalıklar Dergisi, vol.9, no.1, pp.1-5, 2003 (Peer-Reviewed Journal)