Bazı Yeni Potansiyel Biyolojik 4-(Arylidenamino)-2, 4-dihidro-3H-1,2,4-Triazol-3-one Bileşiklerinin Mikrodalga-destekli Sentezi ve pKa Değerlerinin Belirlenmesi


KAHVECİ B., DOĞAN İ. S., İSLAMOĞLU F., YILMAZ F.

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ DERGİSİ, vol.12, no.2, pp.275-281, 2016 (Peer-Reviewed Journal)