. A. Ertürk, A. Çopur Çiçek, E. Köksal, Z. Şentürk Köksal, S. Özyurt..Yoğun bakım ünitesinde yatan hastaların çeşitli klinik örneklerinden izole edilen mikroorganizmalar ve antibiyotiklere duyarlılıkları.


ÇOPUR ÇİÇEK A.

ANKEM DERGİSİ, no.1, pp.1-9, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2012
  • Journal Name: ANKEM DERGİSİ
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.1-9
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

It is extremely important to identify the predominant infecting organisms and antibiotic resistance profiles in hospitals primarily departments at risk for infection such as intensive care units in terms of rational use of antibiotics and hospital infection control measures. In this study, it was aimed to determine the antibiotic resistance rates of microorganisms isolated from various clinical specimens of intensive care unit patients in our hospital between February 2010 and February 2011. Microorganisms were identified by conventional methods, antibiotic susceptibilities were determined by using Kirby-Bauer disk diffusion method and evaluated according to the Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) recommendations. Growth was detected in 33 % out of 897 samples and 297 microorganisms consisting of 152 (51 %) Gram positive, 102 (34 %) Gram negative bacteria and 43 (14 %) Candida species were isolated. One hundred and thirty seven microorganisms were isolated from respiratory specimens, 87 from blood, 54 from urine and 19 from wound samples. The most frequently isolated Gram-negative bacteria was Pseudomonas spp. (n=58, 38 %), followed by Escherichia coli (n=29; 19 %), Acinetobacter spp. (n=25; 16 %), Klebsiella spp. (n=22; 14 %), and other Gram-negative bacteria [(n=18; 12 %); 8 Citrobacter spp., 7 Enterobacter spp., 2 Proteus spp., 1 Serratia spp.]. The most effective antibiotics were amikacin and imipenem for E.coli, Klebsiella and other Enterobacteriaceae and cefepime for Pseudomonas and Acinetobacter spp. Among Gram positive bacteria 68 (67 %) were coagulase negative Staphylococcus (CNS), 19 were Staphylococcus aureus, 12 were Enterococcus spp. and 3 were Streptococcus pneumoniae. Methicillin resistance rate was 74 % in CNS and S.aureus. These data may contribute to making the appropriate empirical treatments and the measures for the intensive care unit infections.

Key words: antibiotic susceptibility, intensive care unit, nosocomial infection

Yoğun bakım üniteleri gibi infeksiyon yönünden riskli birimler başta olmak üzere hastanelerde üreyen mikroorganizma çeşitliliğinin bilinmesi, antibiyotik direnç profillerinin belirlenmesi, akılcı antibiyotik kullanımı ve infeksiyon kontrol önlemleri açısından son derece önemlidir. Hastanemiz yoğun bakım ünitesinde Şubat 2010-Şubat 2011 döneminde yatan hastaların çeşitli klinik örneklerinden izole edilen mikroorganizmaların antibiyotik direnç oranlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Bakterilerin tanımlanması klasik yöntemlerle yapılmış, antibiyotik duyarlılık testleri Kirby-Bauer disk difüzyon metodu ile çalışılarak Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) kriterlerine göre değerlendirilmiştir. Toplam 892 örneğin 297 (% 33)’sinde üreme saptanmış, üreyen mikroorganizmaların 152 (% 51)’si Gram-negatif, 102 (% 34)’si Gram-pozitif bakteri ve 43 (% 14)’ü Candida spp. olarak belirlenmiştir. Mikroorganizmaların 137’si solunum yolu, 87’si kan, 54’ü idrar ve 19’u yara yeri örneklerinden izole edilmiştir. En sık izole edilen Gram-negatif bakteri 58 (% 38) izolatla Pseudomonas spp. iken bunu sırasıyla 29 (% 19) Escherichia coli, 25 (% 16) Acinetobacter spp., 22 (% 14) Klebsiella spp. ve 18 (% 12) diğer Gram negatif bakteriler (8 Citrobacter spp.,7 Enterobacter spp., 2 Proteus spp. ve 1 Serratia spp.) izlemiştir. E.coli, Klebsiella spp. ve diğer Enterobacteriaceae’lere en etkili antibiyotikler amikasin ve imipenem, Pseudomonas spp. ve Acinetobacter spp. için sefepim olarak belirlenmiştir. Gram pozitif bakterilerden 68 (% 67)’i koagülaz negatif stafilokok (KNS), 19’u Staphylococcus aureus, 12’si Enterococcus spp. ve 3’ü Streptococcus pneumoniae olarak saptanmıştır. Metisilin direnci KNS’larda da, S.aureus’da da % 74 olarak bulunmuştur. Bu gibi veriler yoğun bakım ünitesinde infeksiyonlara yönelik önlemlerin ve ampirik tedavilerin uygun yapılmasına katkıda bulunabilir.

Anahtar kelimeler: antibiyotik duyarlılığı, nozokomiyal infeksiyon, yoğun bakım ünitesi