Bazı Fenil[2{Sübstitüe Klorobenzil)-1H-1,3-Benzimidazol-5-İl] Metanon Türevi Bileşiklerinin Asidik İyonlaşma Sabitlerinin Potansiyometrik Titrasyon Yöntemi ve Teorik Olarak Belirlenmesi


İSLAMOĞLU F., BAL ALTUNTAŞ D.

7. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, Turkey, 1 - 05 September 2014

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes