Dı̇şı̇ ve Erkek Ratlarda Kastrasyonun (Orşı̇ektomı̇ ve Ovarı̇ektomı̇) Mesane Duvarı, Mesane Trı̇gonu ve Proksı̇mal Üretrada Endotelyal, İ ̇ndüklenen ve Nöronal Nı̇trı̇k Oksı̇t Düzeylerı̇ne Etkı̇lerı̇ ve Ürı̇ner Sı̇stem Fonksı̇yonları İ ̇ le İ ̇ lı̇şkı̇sı̇


YAZAR S., UZUN H., KALKAN Y., ŞEHİTOĞLU İ., MERCANTEPE T., DİL E.

11. Uluslararası Hipokrat Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi 3-4 Mart 2023, Ankara, Turkey, 03 March 2023, pp.508-519

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.508-519
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes