ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENİNE YÖNELİK METAFORİK ALGILARI


ÇINAR S. , ÇİFTÇİ M.

12. ULUSAL FEN BİLİMLERİ VE MATEMATİK EĞİTİMİ KONGRESİ, Trabzon, Türkiye, 28 - 30 Eylül 2016, ss.248

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Trabzon
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.248

Özet

Özet Bu çalışmanın amacı ortaokul öğrencilerinin Fen Bilgisi Öğretmeni’ ne yönelik metaforik algılarının sınıf düzeyine göre ortaya çıkarmaktır. Çalışmada araştırma yöntemi olarak ortaokul öğrencilerinin Fen Bilgisi Öğretmenine yönelik algılarının sınıf düzeyine göre ortaya çıkarılması ve tanımlanması hedeflendiği için nitel araştırma yöntemlerinden biri olan Olgubilim araştırma yöntemi benimsenmiştir. Bu çalışma, 2015- 2016 eğitim öğretim döneminde Rize İl’inin Çayeli İlçesi’ndeki bir ortaokulda 5-6-7-8. sınıflarda öğrenim gören toplam 99 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın verileri araştırmacı tarafından geliştirilen Metaforik Form (MF) adlı verilen bir görüşme formu ile elde edilmiştir. Toplanan veriler içerik analiz yöntemi analiz edilmiştir. Araştırmanın bulgularına göre; 5. sınıf öğrencileri metaforlardan ‘‘Bilgi kaynağı’’, ‘‘Model’’ ve ‘‘Şekillendirici’’ olmak üzere üç kavramsal temayı kullandıkları, 6., 7. ve 8., sınıf öğrenciler ise ‘‘Bilgi kaynağı’’, ‘‘Model’’, ‘‘Şekillendirici’’ ve ‘‘Yol gösterici’’ şeklinde dört temayı kullandıkları görülmektedir. Bu durumda sınıf düzeylerine göre ortaokul öğrencilerinin fen bilgisi öğretmenini genel anlamda aynı olarak algıladıkları ve aralarında önemli bir farkın olmadığı söylenebilir. Anahtar kelimeler: Fen bilgisi öğretmeni, metaforik algı, ortaokul öğrencisi