FATİH projesi üzerine yapılan akademik çalışmaların içerik analizi


İSLAMOĞLU H., URSAVAŞ Ö. F., REİSOĞLU İ.

Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, vol.5, no.1, pp.161-183, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The purpose of this study was to examine the research on the Movement for Increasing Opportunities and Improving Technology Project (the FATIH Project) since 2011 in detail, and to identify research trends. To do so, 120 national and international studies that have published between the years of 2011 and 2014 including journal articles, proceedings, graduate level theses, reports, and book chapters were analyzed via content analysis method. The data collected using the FATIH Project Publication Classification Form were presented through desciptive statistics and graphs. The findings indicated that researchers from Computer Education and Instructional Technology (CEIT) programs over the country have authored the majority of studies, and that great many of the studies focused on stakeholder attitudes and evaluated the project employing mostly quantiative methods. It was also observed that fewer articles published in the journals included in SSCI. These findings contribute to the literature by revealing research trends in the Fatih Project context, and identifying topics that need further attention.

Bu çalışmanın amacı, 2011 yılından günümüze kadar Fırsatları Arttırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) Projesi ile ilgili olarak yapılan çalışmaları detaylı bir şekilde incelemek ve eğilimlerini ortaya çıkarmaktır. Bu amaçla 2011-2014 yılları arasında yapılan uluslararası ve ulusal FATİH projesi ile ilgili 120 makale, bildiri, lisansüstü tez ve rapor içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir. FATİH Projesi Yayın Sınıflama Formu kullanılarak toplanan veriler betimleyici istatistikler ve grafiklerle sunulmuştur. Çoğunluğu BÖTE’de görev yapan akademisyenler tarafından gerçekleştirilen çalışmaların daha çok nicel yöntemlerle paydaş tutumlarının ele alındığı ve değerlendirme türünde çalışmalar olduğu tespit edilmiştir. SSCI kapsamındaki dergilerde diğerlerine göre çok daha az yayınladığı gözlenmiştir. Elde edilen sonuçların FATIH projesi ile ilgili çalışmaların eğilimini ortaya koyacağı gibi aynı zamanda var olan çalışmalardaki eksikliklerin saptanıp bundan sonraki çalışmalar için de yol gösterici olması düşünülmektedir.